wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Can ve Mal Güvenliğiniz

Kablo ve boru pasif yangın durdurma sistemleri; gaz, su veya duman geçirmez geçiş sistemlerinin temel amacı tehlike ve yaralanma riskinden insanların canını ve malını korumaktır. Hem pasif yangın durdurma özelliği bulunan hemde sızdırmazlık sağlayan bu sistemin uluslararası literatürlerde Cable & Pipe Transit yani Kablo ve Boru Transit (Geçiş) Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Gemilerde güverte veya perdede açılan bir zıvana deliği veya endüstriyel bir yapının asansör ve merdiven boşluklarıyla, elektrik-boru şaft geçişlerinde ki bir boşluğun pasif yangın durdurma ve sızdırmazlık sağlayan malzemelerle doldurulmaması veya su/yangın gibi etkenlere dayanımsız malzemelerle doldurulmasından ötürü oluşacak risk can ve mal güvenliğimizin en büyük tehdidir.

Örneğin bir geminin makine dairesi veya şalter odasında oluşacak bir yangında güverte ve perde bölmeleri doğal olarak alev, yüksek sıcaklık ve duman için birer bariyer görevi görürler. Bu koruyucu görev tehlike bertaraf edilinceye kadar sürdürülmeli ve performasında bir etkilenme sözkonusu olmamalıdır. Dolayısıyla makine dairesinin veya şalter odasının ana kapılarının olduğu kadar bu bölmelere giren-çıkan tüm kablo ve boruların etrafının alev iletmez, gaz ve su geçirmez, alevle temas ettiğinde kendiliğinden genişleyip kabloların yanma veya erimelerinden dolayı ortaya çıkabilecek boşlukları kapatabilen bir dolgu malzemesi ile yalıtımlarının yapılmış olması gerekir. Ayrıca günümüzde bu tip malzemelerin alevle temasında hiçbir toksik gaz çıkarmaması ve halojen içermemesi şartı aranmaktadır. Günümüz teknolojisinde bunu en iyi sağlayan pasif yangın durdurma sistemi Lycron dolgu malzemesinden üretilmiş bloklar ve herbir ayrıntısı özenle tasarlanmış MCT 2000 kablo/boru geçiş (transit) sistemleridir.

Pasif Yangın Durdurucu Sistemler, tesisinizdeki yangın risklerinin azaltılmasında büyük katkı sağlayacaktır. Bu ürünlerin kullanımı 19.12.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (27.11.2007 – 2007/12937) ile kanuni olarak zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca sigorta firmaları tarafından, bu ürünlerin kullanılması halinde ciddi prim indirimleri uygulanmaktadır.

Her ne kadar kablo/boru geçiş sistemleri gemilerin, petrol platformlarının, güç santralleri veya diğer endüstriyel tesis ve binaların tasarımında ufak ayrıntılar olarak düşünülselerde bu sistemler insan hayatının ve yapının korunmasında en önemli görevlerden birini yerine getirirler. Endüstriyel yapıların veya gemilerin inşası ve işletilmesi için yüksek masraflar yapılmaktadır, dolayısıyla nitelikli işgücü istihdam edilmektedir. Bütün bu değerler yani insan hayatı, yapı malzemeleri, harcanan emek ve zaman mutlaka güvenilir ve kontrol edilebilir bir geçiş sistemi ile donatılmalıdır. İhmal edilmiş, yanlış dizayn edilmiş ve doğru uygulanmamış bir kablo/boru geçiş sistemi yapının en zayıf halkasıdır ve yapı ancak en zayıf halkası kadar sağlam ve güvenilirdir.

Sistemin iki ana tehlike olan yangın ve suya karşı insan hayatını ve malını koruması gerekir. Yangına dair geçişlerin rolü yerleştirildikleri yerler olan güverte, perde, duvar veya döşeme bölmelerinde yangının yayılmasını önlemektir. En üst seviye yangından korunum sistemlerini göz önünde bulundurduğunuzda, küçük ebatları ve  nispeten düşük fiyatları sayesinde kablo/boru geçiş sistemleri yapının birer sigortalarıdır.

Yangın
Isı, patlamalar, alevler, duman veya tehlikeli buharların hepsi  yangına bağlıdır. Bu olumsuz koşullar olası tahliye ve yangın söndürme işlerini kolaylaştırabilmek için mümkün olduğunca küçük alanlarda hapsedilmelidirler. Buna yapısal yangından korunma metodu denir. Yangına bağlı tehlikeleri önlemek için, geçişlerin olağandışı sıcaklıklara belirli süreler için dayanabilmesi gerekir. Örnek olarak A60 klas onayı, sistemin selülozik yangınlarında 945 Santigrat derecelik ısıya 1 saat dayanabileceğini gösterirken; H120 klas onayı hidrokarbon yangınlarında 1100 Santigrat derecelik ısıya sistemin 2 saat dayanabileceğini göstermektedir.

Su
Çoğu geçişler su seviyesinin altında olduğundan gemi gövdesi hasar alırsa suyun yayılmasının kontrol edilmesi gerekir. Sadece atmosferik basınçlardaki suların geçmesini önlemek değil, ayrıca acil durumlarda  denizaltı veya petrol platform ayaklarında olduğu gibi yüksek basınçların sözkonusu olduğu durumlarda da sızdırmazlık sağlanmalıdır. Yanısıra endüstriyel tesis ve bina projeleri uygulamalarında yeraltı sularının, yağmur ve kar drenaj sularının yapıya girişi engellenmelidir.

Yangın, su veya elektromanyetik parazit/gürültü (EMC) sorunlarının yanısıra Lycron esaslı MCT 2000 sistemi aşağıda listelenen diğer tehditlere karşıda yapısal bütünlüğünü korur, can ve mal güvenliğinizi sağlar.

.Tehlikeli kimyasallar, geçişlerin yapıda kullanılan veya taşınan zararlı kimyasallar tarafından tehlikeye atılması sözkonusu olabilir . Kimyasallar doğrudan sızdırmazlığa zarar vermemelidir.

.Gamma ışımaları, nükleer santraller, askeri tesisler ve bazı tıbbi araçlar için bir tehlikedir.

.Titreşim, makinaların calışmasından dolayı en çok gemilerde ve petrol platformlarında meydana gelir, kablo/boru geçişlerinin yapısına zarar vermemelidir.

.Şok, dalgalar, motorlar, makineler, patlamalar, ve füze saldırıları şok dalgalarına neden olur.

.Haşere saldırıları, geçiş bütünlüğünü en çok tehdit edenler böcekler ve kemirgenlerdir.  Mikroorganizmaların hareketlerinin yol açtığı ayrışmalar kablo/boru geçişleri için bir diğer problemdir.

.Isı ve nem,

.UV ışımaları, kauçuk esaslı malzemeler uzun süre güneş ışığına maruz kalırsa tehlikeli olabilir. Lycron, UV için dayanımı en yüksek kauçuk esaslı malzemedir.

Bu websitesinde, projelerinizde ihtiyacınız olabilecek kablo/boru geçiş sistemleri hakkında temel bilgiler ve MCT 2000 sisteminin elemanlarını, performansını, avantajlarını ve nasıl seçim yapılmasını gerektiğini sizlere sunmaya çalışacağız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hakkımızda | MCT Brattberg AB | Bize Ulaşın | ©2009 ODAK İnşaat ve Tesisat Ltd.Şti